Evil Seducers

Genres: Mystery, Horror
shaw production
Status: Released IMDb
Release date: 1975-06-19
Director: Pan Lei
Production Company : Shaw Brothers
Production Country: Hong Kong

Trailer


Wa Lun
as Fang Meng-Yeh
Ai Ti
as Chou Li-Ching
Hong Hoi
as Li Tzu-An
Ku Chiu-Chin
as Maid
Chan Shen
as Iron Hat Priest
Teresa Ha Ping
as Buddhist Nun
Ngaai Fei
as Li's Friend
Li Ching
Editing
Chiang Hsing-Lung Editor

Directing
Pan Lei Director

PriorMovie.com All About Movies © 2020

Powered by: