Jade Tiger

Genre: Action
The headless corpse of the Chao Clan patriarch and the theft of a jade tiger set in motion another successful collaboration between three of the biggest names in swordplay action dramas: director Chu Yuan, martial arts novelist Ku Lung, and kung-fu superstar Ti Lung (the same trio who made The Magic Blade and Clans of Intrigue such big hits). The authoritative Hong Kong Movie News magazine praised the film as one of the director's most "well-known suspenseful thrillers."
Status: Released IMDb
Release date: 1977-05-07
Run time: 100 minute / 1:40
Director: Chor Yuen
Production Company : Shaw Brothers
Production Country: Hong Kong

Trailer


Ti Lung
as Zhao Wuji
Elliot Ngok
as Tang Ao
Ku Feng
as Shangguan Ren
Lily Li Li-Li
as Zhao Qian-Qian
Fan Mei-Sheng
as Zhao Zhong
Lo Lieh
as Tang Chueh
Derek Yee Tung-Sing
as Tang Yu
Shih Szu
as Tang Yue
Chiang Nan
as Tang She
Siu Yiu
as Miss Zhao
Ng Hong-Sang
as Zhao clan member
Yuen Biao
as [Extra]
Corey Yuen
as [Extra]
Fung Hak-On
as [Extra]
Fanny Leung
Shih Chung-Tien
Hao Li-Jen
Ngaai Fei
as Ding Oi
Ku Kuan-Chung
as Tang clan member
Chan Shen
as Liu
Johnny Wang Lung-Wei
as Tang clan member
Wang Hsieh
as Sikong Xiao-Feng
Norman Chu
as Dugu Sheng
Cheng Miu
as Zhao Jian
Production
Run Run Shaw Producer

Editing
Chiang Hsing-Lung Editor

Writing
Ku Long Novel
Ku Long Writer

Directing
Chor Yuen Director

Writing
Chor Yuen Writer

PriorMovie.com All About Movies © 2020

Powered by: