Carlos Chan

Birthday:
10/12/1986
Place of birth:
Hong Kong,China:

Credits

我的筍盤男友 (2020)
as 主演
紧急救援 (2020)
死因無可疑 (2019)
as Yip Wing-shun
綁靈 (2019)
掃毒2 天地對決 (2019)
一级指控 (2019)
沉默的證人 (2019)
as Elf
廉政風雲 煙幕 (2019)
兄弟班 (2018)
as Bennett Pang Kin-san
吉屋 (2018)
鬼網 (2017)
as Chung Chai
3條友飲醉走 (2016)
as Alan
幸運是我 (2016)
as Chan Kai-Yuk
選老頂 (2016)
as Police Officer
Taste of Love (2015)
as tang seng
紫霞 (2015)
as Tang Sanzang
有客到 (2015)
as Harry
破風 (2015)
巴黎假期 (2015)
as Kelvin
當C遇上G7 (2013)
as Dean
DIVA華麗之後 (2012)
很想和你在一起 (2009)
as Chun Man
保持通話 (2008)
as Roy Wong

PriorMovie.com All About Movies © 2020

Powered by: